Podlahové vykurovanie

Efektívne podlahové vykurovanie

podlahove vykurovanie

Schlüter ®-BEKOTEC-systém

podlahová konštrukcia bez trhlín s minimálnym pnutím a krátkou dobou realizácie. V spojení so Schlüter®-BEKOTEC-THERM, regulačnou technikou pre vykurovanie a chladenie, možno zhotoviť efektívnu keramickú  podlahu.

Výhody podlahového vykurovania

1. nízka konštrukčná výška a inovatívna technika kúrenia a regulácie
2. rýchlo reagujúci systém s mimoriadne nízkou teplotou na prívode
3. šetrenie energie, času a nákladov
4. maximálna miera efektívnosti a pohodlia
5. krátka doba montáže a spoľahlivosť systému

Schlüter ®-BEKOTEC - použitie a funkcia

Schlüter ® - BEKOTEC je spoľahlivá technológia pre podlahové konštrukcie ako systém funkčne bezpečných plávajúcich a vykurovacích poterov bez trhlín s dlažbou z keramiky, prírodného kameňa a s inými podlahovými materiálmi.

Systém je založený na polystyrénovej poterovej doske s výliskami Schluter ® - BEKOTEC - EN, ktorá sa položí priamo na nosný podklad, prípadne  bežnú tepelnú a/alebo krokovú izoláciu.

Z rozmerov systémovej dosky Schluter ® - BEKOTEC - EN vyplýva minimálna hrúbka vrstvy poteru, ktorá činí 32 mm medzi výliskami a 8 mm nad výlisky. Odstupy medzi výliskami sú usporiadané tak, aby mohlo byť do rastra o veľkosti 75 mm upnuté vykurovacie potrubie s priemerom 16 mm, ktoré je súčasťou systému pre vytvorenie vykurovacieho poteru. Pretože musí byť ohrievané a prípadne ochladzované len malé množstvo poteru v porovnaní s klasickými systémami, možno nízku teploty podlahového kúrenia ľahko regulovať.

Podlahové kúrenie je dobre regulovateľné a možno ho optimálne prevádzkovať s nízkymi teplotami na prívode, pretože je nutné ohrievať resp. ochladzovať len relatívne malú hmotu poteru (pri krytí 8 mm cca 57 kg / m² ≙ 28,5 l / m²).

Zmršťovanie vznikajúce počas tvrdnutia poteru sa neutralizuje v sieti výliskov. Pnutie pochádzajúce z deformácií pri zmršťovaní tak nemôže pôsobiť na celú plochu. Možno tak upustiť od dilatačných a dodatočne prerezaných škár v potere. Po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti cementového poteru možno nalepiť separačnú rohož Schluter ®-Ditra 25 (síranovápenatý poter ≤ 2 CM - %). Priamo na ňu sa do tenkej vrstvy lepidla pokladajú keramické dlaždice alebo dosky z prírodného kameňa. Dilatačné škáry v dlažbe sa vytvoria pomocou profilov Schluter ®-DILEX v potrebných vzdialenostiach.

Podlahové krytiny, ktoré nie sú citlivé na vznik trhlín, ako napr. parkety alebo koberec, sa pokladajú priamo na poter po dosiahnutí zvyškovej vlhkosti špecifické pre príslušnú podlahovú krytinu .

Schlüter ®-BEKOTEC-F - Použitie a funkcia

Schlüter ® - BEKOTEC je spoľahlivá technológia pre podlahové konštrukcie ako systém funkčne bezpečných plávajúcich a vykurovacích poterov bez trhlín s dlažbou z keramiky, prírodného kameňa a s inými podlahovými materiálmi.

Systém je založený na fóliovej poterovej doske s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 23 F, ktorá sa pokladá priamo na nosný podklad alebo na bežne dostupné dosky tepelnej a/alebo krokovej izolácie. Z rozmerov dosky s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 23 F vyplýva minimálna hrúbka vrstvy 31 mm medzi a 8 mm nad výlisky. Odstupy medzi výliskami umožňujú upnúť systémové vykurovacie potrubia s priemerom 14 mm v rozostupe od 75 mm, a tým vytvorenie vykurovacieho poteru.

Podlahové kúrenie je dobre regulovateľné a možno ho optimálne prevádzkovať s nízkymi teplotami na prívode, pretože je nutné ohrievať resp. ochladzovať len relatívne malú hmotu poteru (pri krytí 8 mm cca 57 kg/m2 ≙ 28,5 l/m2).

Zmršťovanie, vznikajúce počas tvrdnutia poteru, sa neutralizuje v sieti výliskov. Pnutie pochádzajúce z deformácií pri zmršťovaní tak nemôže pôsobiť na celú plochu, preto možno upustiť od dilatačných a dodatočne prerezaných škár v potere. Po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti cementového poteru možno nalepiť separačnú rohož Schlüter ® - DITRA 25 (síranovápenatý poter ≤ 2 CM - %​). Priamo na ňu pokladáme do tenkej vrstvy keramické dlaždice alebo dosky z prírodného kameňa. Dilatačné škáry v dlažbe sa vytvoria pomocou profilov Schlüter ®-DILEX v potrebných vzdialenostiach .

Podlahové krytiny, ktoré nie sú citlivé na vznik trhlín, ako napr. parkety alebo koberec, sa pokladajú priamo na poter po dosiahnutí zvyškovej vlhkosti špecifickej pre príslušnú podlahovú krytinu.

Schlüter ®-BEKOTEC-EN-FTS - použitie a funkcia

Schlüter ® - BEKOTEC - EN 18 FTS je spoľahlivá technológia pre podlahové konštrukcie ako systém funkčne bezpečných plávajúcich a vykurovacích poterov bez trhlín s dlažbou z keramiky, prírodného kameňa a s inými podlahovými materiálmi.

Systém je plávajúci, pokladá sa však priamo na nosný podklad roznášajúci záťaž akou je betón, existujúci poter alebo konštrukcie dreveného stropu. Pri vykurovaní sa preveruje vhodnosť podkladu (dilatačné škáry, obvodové pásky atď.). Systém je založený na poterovej doske s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 18 FTS s integrovanou krokovou izoláciou 5 mm, ktorá sa pokladá priamo na nosný podklad. Pri systéme bolo zistené zlepšené tlmenie krokového hluku podľa DIN EN ISO 717-2 o 25 dB. Skutočné zlepšenie u príslušnej konštrukcie je závislé na konkrétnych daných skutočnostiach (konštrukčná skladba) a môže sa od tejto hodnoty odchyľovať. Zistené výsledné hodnoty (skúšky) preto nemožno všeobecne aplikovať na situáciu na stavbe. Bezpečné hodnoty možno zistiť len priamym meraním na mieste so zohľadnením príslušnej skutočnej konštrukčnej skladby.  Z rozmerov dosky s výliskami Schlüter ® - BEKOTEC - EN 18 FTS vyplýva minimálna hrúbka vrstvy poteru 26 mm medzi a 8 mm nad výlisky. Odstupy medzi výliskami sú usporiadané tak, aby mohlo byť do rastry 50 mm upnuté systémové vykurovacie potrubie s priemerom 12 mm pre vytvorenie vykurovacieho poteru.

Podlahové kúrenie je dobre regulovateľné a možno ho optimálne prevádzkovať s nízkymi teplotami na prívode, pretože je nutné ohrievať resp. ochladzovať len relatívne malú hmotu poteru (pri krytí 8 mm cca 52 kg / m² ≙ 26 l/m²).

Zmršťovanie, vznikajúce počas tvrdnutia poteru, sa neutralizuje v sieti výliskov. Pnutie pochádzajúce z deformácií pri zmršťovaní tak nemôže pôsobiť na celú plochu. Možno tak upustiť od dilatačných a dodatočne prerezaných škár. Po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti cementového poteru sa nalepí separačná rohož Schlüter ®-DITRA 25 (sírano-vápenatý poter ≤ 2 CM - % ​​). Priamo na ňu sa do tenkej vrstvy lepidla pokladajú keramické dlaždice alebo dosky z prírodného kameňa. Dilatačné škáry v dlažbe sa vytvoria pomocou profilov Schlüter ® - DILEX v potrebných vzdialenostiach.

Podlahové krytiny, ktoré nie sú citlivé na vznik trhlín, ako napr. parkety alebo koberec, sa pokladajú priamo na poter po dosiahnutí zvyškovej vlhkosti špecifickej pre príslušnú podlahovú krytinu. Ďalšie informácie nájdete v technickej príručke.

Schlüter ®-BEKOTEC-EN-FK - použitie a funkcia

Schlüter ®-BEKOTEC - EN 12 FK je spoľahlivá technológia pre podlahové konštrukcie ako systém funkčne bezpečných a vykurovacích poterov bez trhlín s dlažbou z keramiky, prírodného kameňa a inými podlahovými materiálmi.

Kontaktný systém sa lepí tenkovrstvovým spôsobom priamo na nosný podklad roznášajúca záťaž ako je betón, existujúce poter alebo konštrukcie dreveného stropu.

Lepidlo na tenkovrstvové lepenie musí byť podľa údajov výrobcu vhodné pre príslušný podklad. Pri vykurovaní sa preveruje vhodnosť podkladu (dilatačné škáry, obvodové pásky atď).

Tento systém je založený na poterovej doske s výliskami Schlüter ®-BEKOTEC - EN 12 FK s nosnou strižou na spodnej strane. Poterová doska s výliskami sa lepí ako kontaktný systém tenkovrstvým spôsobom priamo na vhodný podklad roznášajúca záťaž. Z rozmerov dosky s výliskami Schlüter ®-BEKOTEC - EN 12 FK vyplýva minimálna hrúbka vrstvy poteru 20 mm medzi a 8 mm nad výlisky.

Odstupy medzi výliskami sú usporiadané tak, aby mohli byť upnuté do rastra 50 mm upnuté systémové vykurovacie potrubie s priemerom 10 mm pre vytvorenie vykurovacieho poteru.

Podlahové kúrenie je dobre regulovateľné a možno ho optimálne prevádzkovať s nízkymi teplotami na prívode, pretože je nutné ohrievať resp. ochladzovať len relatívne malú hmotu poteru ( pri krytí 8 mm cca 40 kg / m² ≙ 20 l / m² ).

Zmršťovanie, vznikajúce počas tvrdnutia poteru, sa neutralizuje v sieti výliskov. Pnutie pochádzajúce z deformácií pri zmršťovaní tak nemôže pôsobiť na celú plochu. Možno tak upustiť od dilatačných a dodatočne prerezaných škár. Po dosiahnutí pochôdznej tvrdosti cementového poteru sa nalepí separačná rohož Schlüter ®-DITRA 25 (síranovápenatý poter ≤ 2 CM - % ​​). Priamo na ňu sa do tenkej vrstvy lepidla pokladajú keramické dlaždice alebo dosky z prírodného kameňa. Dilatačné škáry v dlažbe sa vytvoria pomocou profilov Schlüter ®-DILEX v potrebných vzdialenostiach. Podlahové krytiny, ktoré nie sú citlivé na vznik trhlín, ako napr. parkety alebo koberec, sa pokladajú priamo na poter po dosiahnutí zvyškovej vlhkosti špecifickej pre príslušnú podlahovú krytinu. Ďalšie informácie nájdete v technickej príručke.