Korkové a Vinylkorkové podlahy

Korkové a Vinylkorkové podlahy

Korkový dub je dvojklíčnolistová rastlina z čeľade bukových (Fagaceae), do ktorej patria aj iné stromy, ktoré sa nachádzajú v našich zemepisných šírkach napr. gaštan a buk. Tento rod obsahuje viac ako 600 jednotlivých druhov stromov. O drevo, lyko alebo plody mnohých týchto stromov prevláda veľký hospodársky záujem. Všetky ostatné druhy však prevyšuje korkový dub s latinským názvom \"Quercus suber L.\", ktorý sa vyskytuje v pásme Stredozemného mora. Je to jediný dub, ktorý produkuje korok. Žiadny iný strom neprodukuje tak silnú a odolnú kôru. Korkový dub – zloženie Korkový dub je druh lesného stromu s desiatkami rôznych odrôd. Možno ich rozlišovať podľa určitých zvláštností koruny, listov a plodov. Korkový dub má schopnosť regenerovať svoju kôru. Umožňuje tak jej olúpanie bez toho, aby sa strom poškodil. Veľmi dôležité sú pre korkový dub korene, ktoré umožňujú pevné uchytenie v pôde. Čoskoro po klíčení vyrastie zo žalude korkového dubu hlavný koreň, ktorý je zvislý a rastie hlboko do zeme, pokiaľ do charakter pôdy dovolí. Počas rastu sa k hlavnému koreňu pridávajú rôzne bočné korene. Postupne sa delia a stenčujú, až sa zúžia na hrúbku vlasu. Korienok zo začiatku aktívne rastie, čo vysvetľuje prirodzenú regeneráciu korkového dubu za takmer nehostinných klimatických a pôdnych podmienok. Nekryté silné korene hlavne v tesnej blízkosti kmeňa vytvárajú korok, rovnako ako kmeň. Prechod medzi kmeňom a koreňmi sa nazýva báza kmeňa. Korkový dub sa dožíva veku okolo 180 rokov, čo znamená, že umožňuje približne 17 – 20 olúpaní korkovej kôry. Svetová produkcia kôry sa pohybuje okolo 340.000 ton ročne, z žoho viac ako 55% produkuje Portugalsko. Prvé olúpanie „panenskej kôry“ môže prebehnúť vo veku okolo 25 rokov, kedy strom dosahuje v obvode minimálne 70 cm. Následné odobratie kôry sa opakuje po 9 – 12 rokoch vždy počas leta. Až pri treťom olúpaní dosahuje kôra požadovanú kvalitu. Korková kôra rastie a je olúpaná v rôznych kvalitách v závislosti od klimatických podmienok a geografickej polohe. Rozdiely v kvalite môžeme veľmi dobre vidieť na prvotnom produkte – korkových zátkach.

Zloženie korku

• Suberin (45%) – hlavný komponent bunečných stien, spôsobuje pružnosť korku.

• Lignin (27%) – spojovacia zlúčenina.

• Polysaccharides (12%) - komponent bunečných stien určujúci textúru korku.

• Tannins (6%) - polyfenylenová zlúčenina určujúca farbu korku.

• Ceroids (5%) - hydrofobní zlúčenina zabezpečujúca nepriepustnosť korku.

• Minerálna voda, glycerin, a ostatné prvky predstavujú 4%. Korkové bunky sú drobné, pentagonálne alebo hexagonálne hranoly. Korok je prírodný produkt. Každá bunka obsahuje plyn podobný vzduchu (min 50%), steny buniek sú tvorené celulózou, suberínom a voskom. Suberin spolu s voskom spôsobuje, že korok neprepúšťa ani tekutina, ani plyny. Táto vynikajúca vlastnosť spolu s výbornou regeneráciu po stlačení robí korok ideálnym produktom pre uzatváranie fliaš.


Fotky produktu Korkové a Vinylkorkové podlahy