ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE

Schlüter® – DITRA - HEAT -E

Použitie a funkcia

Tento typ elektrického podlahového vykurovania je odlišný od klasických elektrických vykurovaní, kde sú vykurovacie káble nalepené na rohož v presne stanovených roztečiach a ich vykurovací efekt je v rozmedzí 80 – 100 w/m². Systém Schlüter® – DITRA-HEAT-E je flexibilný v tom, že vykurovací kábel sa ukladá do drážok medzi výlisky, ktoré tvoria separačnú rohož. Rohož bráni prenikaniu tepla do podkladu, a tak je teplo vytvorené vykurovacím káblom posúvané smerom hore k povrchu dlažby. Káble Schlüter® – DITRA-HEAT-E-HK musia byť od seba vzdialené v podlahe cez 3 výlisky. Takto sa dosiahne vykurovací výkon 136 W//m².

ROHOŽ PRE OBKLADANIE

Separácia, temperovanie podlahy

Separačná rohož je použiteľná pre všetky typy podkladov – aj na drevo, poter či starú pôvodnú dlažbu. Pretože je extrémne nízka – 5,5 mm, tak je vhodná aj pri rekonštrukciách, kde nie je možné vytvárať nové vyššie vrstvy. Odstráni sa stará dlažba, podklad sa dokonale vyrovná samonivelačnou vrstvou a položí sa nová vykurovacia vrstva s novou dlažbou. Efektivita vykurovania je daná tenkou vrstvou prekrytia vykurovacej rohože, takže čas „ohrevu“ novej podlahy je extrémne rýchly.

ditra_heat_e

„Vlastnosti materiálu“

Schlüter® – DITRA-HEAT nepodlieha hnitiu, je vodotesná, rozťažná a premosťuje trhliny. Okrem toho sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vodných roztokov, solí, kyselín a lúhov, mnohých organických rozpúšťadiel, alkoholov a olejov.