Osadenie vonkajších žalúzií

Žalúzie sú osadené pred oknami, vďaka tomu je zabezpečená účinná tepelná ochrana stavby. Lamely odrážajú slnečné lúče a nedovoľujú im preniknúť dnu. Vo vnútri je tak zachovaná príjemná klíma a interiér sa neprehrieva.

Rôzne farebné kombinácie

Vonkajšie žalúzie sa dajú aj rôzne farebne nakombinovať ako to môžme vidieť v tomto prípade. Krycie plechy si zákazník zvolil tmavozelenej farby doladené ku vchodovej bráne a zároveň lamely doladil ku klampiarským prvkom.

Tento typ tienenia je možné ovládať manuálne alebo motoricky. Na výber sú rôzne tvary a veľkosti lamiel a tiež aj široká paleta farieb.

Montáž žalúzií

Nahodený zadný krycí plech pre prekrytie motorovej časti z interiéru, nahodené držiaky predného krycieho plechu a žalúzie, vsadené vodiace lišty do špaliet okien. Kombinácia montáže – priznané (viditeľné) krycie plechy a zaomietnuté (vsadene) vodiace lišty do špaliet okien.

Lamely v tvare S 90 v striebornom prevedení.

vonkajsie_zaluzie_v_tvare_s_tienenie_krycie_plechy_lamely_rekomplett_trnava