JARNÝ BONUS ISOTRA – VONKAJŠIA ŽALÚZIA ZADARMO

akcia na žalúzie, žalúzie zadarmo, isotra, vonkajšie žalúzie, rekomplett, dodávka a montáž

VONKAJŠIE ŽALÚZIE ISOTRA 7 + 1 ZADARMO

JARNÝ BONUS ISOTRA

od 3. 4. 2024 do 30. 4. 2024

Spoločnosť ISOTRA a.s. pripravila pre svojich zákazníkov špeciálnu akciu na začiatok sezóny „VONKAJŠIE ŽALÚZIE ISOTRA 7 + 1 ZADARMO“.

isotra
 • Bonus vonkajšia žalúzia zadarmo (ďalej len BONUS) je možné získať ku každej záväznej objednávke vonkajších žalúzií, ktorú potvrdí zákazník v sieti predajcov ISOTRA Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s. (ďalej len obchodný partner), a to v termíne od 3. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednávka sa musí vzťahovať na produkty, ktoré vyrába alebo dodáva spoločnosť ISOTRA a.s.
 • BONUS sa vzťahuje na nižšie uvedené produkty:
  a. Vonkajšie žalúzie Cetta 65, 80, Flexi.
  b. Vonkajšie žalúzie Zetta 70, 90.
  c. Vonkajšie žalúzie Setta 65, 90.
 • BONUS je možné získať na základe nasledujúcich pravidiel:
  a. Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v termíne trvania akcie.
  b. Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v sieti predajcov ISOTRA Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA a.s.
  c. Vždy platí princíp akcie 7 + 1 zadarmo, tzn. pokiaľ zákazník objedná 8 vonkajších žalúzií, má 1 zadarmo, pokiaľ objedná 16 žalúzií, má 2 zadarmo atď. Maximálny počet vonkajších žalúzií na jednu objednávku je 40 ks, tzn. že zákazník môže získať maximálne 5 ks vonkajších žalúzií zadarmo na danú objednávku.
  d. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na vonkajšiu žalúziu/žalúzie s najmenšou plochou m².
  e. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na motorické prevedenie vonkajšej žalúzie s motormi BASIC alebo SOMFY.
 • Nevyhnutnou podmienkou získania BONUSU je vygenerovanie unikátneho kódu na: https://konfigurator.isotra.sk/vonkajsie-zaluzie
 • Na týchto stránkach si zákazník nakonfiguruje vonkajšie žalúzie. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom kroku konfigurácie, bude mať zákazník možnosť vygenerovať unikátny kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za vonkajšie žalúzie. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.
 • Po odoslaní nezáväzného dopytu obdrží zákazník e-mail so zhrnutím konfigurácie vonkajších žalúzií, vrátane unikátneho kódu. Toto potvrdenie si zákazník ponechá pri sebe pre spätnú kontrolu podmienok akcie.
 • Do 24 hodín od odoslania nezáväzného dopytu bude zákazníka kontaktovať obchodný partner spoločnosti ISOTRA a.s. z dôvodu osobnej konzultácie zadanej konfigurácie, vymerania, montáže a finálnej objednávky.
  8) V prípade uzavretia zákazky sa preukáže zákazník nášmu obchodnému partnerovi unikátnym kódom pre uplatnenie BONUSU.
  9) Hodnota BONUSU bude odpočítaná z celkovej ceny objednávky vrátane DPH.
  10) Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov. BONUS je možné uplatniť na každú novú záväznú objednávku spĺňajúcu podmienky vyššie uvedené.

Podrobné pravidlá akcie

Usporiadateľom akcie „VONKAJŠIE ŽALÚZIE ISOTRA 7 + 1 ZADARMO“ (ďalej len BONUS) je spoločnosť ISOTRA a.s. (ďalej len usporiadateľ), so sídlom: Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČO: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akcia platí pre územie Českej a Slovenskej republiky a vybrané zahraničné trhy.

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len účastník akcie), ktorá si v danom období od 3. 4. 2024 do 30. 4. 2024 vrátane záväzne objedná vonkajšie žalúzie. Akcia sa vzťahuje na asledujúce produkty: Vonkajšie žalúzie Cetta 65, 80, Flexi; Zetta 70, 90; Setta 65, 90.

Záväzná objednávka musí byť realizovaná v sieti predajcov ISOTRA Partner alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA. Akcia sa vzťahuje na štandardné aj príplatkové prevedenia produktov a na základné aj príplatkové farebné prevedenia.

Bonus je možné získať na základe nasledujúceho pravidla:
a. Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v termíne trvania akcie.
b. Zákazník záväzne objedná vonkajšie žalúzie v sieti predajcov ISOTRA Partner (platí pre Českú republiku a Slovensko) alebo u predajcov spoločnosti ISOTRA (platí pre zahraničné trhy).
c. Vždy platí princíp akcie 7 + 1 zadarmo, tzn. pokiaľ zákazník objedná 8 vonkajších žalúzií, má 1 zadarmo, pokiaľ objedná 16 žalúzií, má 2 zadarmo atď. Maximálny počet vonkajších žalúzií na jednu objednávku je 40 ks, tzn. že zákazník môže získať maximálne 5 ks vonkajších žalúzií zadarmo na danú objednávku.
d. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na vonkajšiu žalúziu s najmenšou plochou m².
e. Vždy platí, že BONUS sa vzťahuje na motorické prevedenie vonkajšej žalúzie/žalúzií s motormi BASIC alebo SOMFY.

Nevyhnutnou podmienkou získania BONUSU je vygenerovanie unikátneho kódu na:
https://konfigurator.isotra.sk/vonkajsie-zaluzie
Na týchto stránkach si zákazník nakonfiguruje vonkajšie žalúzie. Pred odoslaním nezáväzného dopytu, v poslednom kroku konfigurácie, bude mať zákazník možnosť vygenerovať unikátny kód na získanie BONUSU. Po získaní unikátneho kódu sa automaticky prepočíta celková cena za vonkajšie žalúzie. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže. Unikátne kódy na získanie BONUSU je nutné využiť najneskôr do 31. 5. 2024.

Svoj súhlas s účasťou na akcii usporiadateľa preukazuje účastník akcie vygenerovaním unikátneho kódu na webových stránkach uvedených v bode 5 a odoslaním nezáväzného dopytu. Cena je uvedená vrátane DPH a bez montáže.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti usporiadateľa, všetci jeho zmluvní obchodní partneri a ich zamestnanci a osoby im alebo ich zamestnancom blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Účastníkovi akcie nárok na bonus nevznikne, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka akcie či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi akcie získať bonus.

Účastník akcie nie je oprávnený nárokovať iné plnenie, než je uvedené v podrobných pravidlách akcie a bonus nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania akcie pozmeniť pravidlá či akciu úplne zrušiť bez udania dôvodu a náhrady. Informácie o akcii usporiadateľa prebehnú vo vybraných on-line komunikačných kanáloch a inzercii spoločnosti ISOTRA a.s., na webových stránkach usporiadateľa: www.isotra.sk a príslušných jazykových mutáciách.

Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas s týmito podrobnými pravidlami akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň tým vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov so správou a spracovaním osobných údajov, a to do odvolania tohto súhlasu. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka akcie je dobrovoľné. Účasťou na akcii usporiadateľa vyjadruje účastník akcie svoj súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa, rovnako ako s ich následným spracovaním na marketingové účely usporiadateľa, tj. okrem iného na účely ponúkania produktov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačných spoločností, v platnom znení. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje súťažiaci na dobu do odvolania tohto súhlasu.

Prečítajte si aj nasledujúci článok

TIENIACA TECHNIKA NA MIERU

Pozrite sa, ako úspešne dopadli realizácie exteriérovej tieniacej techniky od REKOMPLETT. Všetko bolo vyrobené na mieru podľa požiadaviek klientov.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na mailovú adresu info@rekomplett.sk alebo telefonicky na t.č.: +421 902 904 711, +421 915 251 869. Navštívte aj náš Showroom REKOMPLETT Zavarská 11, Trnava.