NEOČAKÁVANÉ ZMENY V TERMÍNOCH DODANIA A ČASOVÉ ONESKORENIA

oneskorenie v dodavke, rekomplett

PRIJMITE PROSÍM PRIATEĽSKÚ RADU!


Vplyvom celosvetovej logistickej krízy môže ,bohužiaľ, dochádzať k neočakávaným zmenám v termínoch dodania a výrazným časovým oneskoreniam, ktoré neovplyvníme. Okrem toho nedostatok výrobných materiálov a rastúce ceny energií tlačia nákupné ceny stále vyššie.

Robíme maximum, aby sa tieto vplyvy zásadne nepremietali do vašich objednávok a projektov.

Ďakujeme za pochopenie!

Tím REKOMPLETT s.r.o.