SCHLÜTER SYSTEMS – DITRA 25

SCHLÜTER SYSTEM – DITRA 25, odizolovanie terasy, rekomplett, rekonštrukcie, dodávka a montáž

Použitie a funkcia

Schlüter ® – DITRA 25 je polyetylénový pás s rybinovito tvarovanými štvorcovými výliskami. Tkanina na rubovej strane slúži na prilepenie rohože k podkladu lepidlom na obklady a dlažbu.

Slúži v tesnom spojení s dlažbou a obkladmi ako izolácia, vrstva pre vyrovnávanie tlaku vodnej pary z podkladu a separačná vrstva pre kritické podklady. Podklad musí byť rovný a nosný.

Pokládka

Dlažba alebo obklad sa pokladá do tenkého lôžka lepidla priamo na Schlüter ® – DITRA 25 pri dodržiavaní platných pravidiel. Lepidlo sa ukotví mechanicky v rybinovite tvarovaných štvorcových výliskoch rohože.

Funkcie

Izolácia

Schlüter ® – DITRA 25 je vodotesný polyetylénový pás s relatívne vysokým difúznym odporom proti vodnej pare. Pri odbornom spracovaní prekrytie spojov, prechodov na stenu a na pevne zabudované stavebné diely je možné pomocou Schlüter ® – DITRA 25 zhotoviť kontaktnú izoláciu v tesnom spojení s dlažbou alebo obkladom. Schlüter ® – DITRA 25 tak chráni konštrukciu podkladu pred poškodením prenikajúcou vlhkosťou alebo agresívnymi látkami.

Separácia

Oddeľuje krytinu od podkladu a neutralizuje tak napätie medzi podkladom a dlažbou, ktoré vzniká z ich rozdielnych dĺžkových zmien.

Vyrovnávanie tlaku pary

Pri pôsobení vlhkosti z podkladu, Schlüter ® – DITRA 25 umožňuje pomocou otvorených vzduchových kanálikov na rubovej strane vyrovnanie tlaku pary.

Priľnavosť

U Schlüter ® – DITRA 25 vzniká spoľahlivé spojenie medzi podkladom a dlažbou alebo obkladom.

Rozloženie zaťaženia

Schlüter ® – DITRA 25 prenáša zaťaženie pôsobiace na dlažbu cez výlisky vyplnené lepiacou maltou priamo do podkladu. Dlažbu položenú na Schlüter ® – DITRA 25 je možné zodpovedajúcim spôsobom zaťažovať. V miestach s vysokým zaťažením musí dlažba priľnúť celou svojou plochou k podkladu .

Foto z realizácie

Odizolovanie terasy s novými obvodovými plechmi a novou dlažbou s použitím SCHLÜTER SYSTEM – DITRA 25

V prípade záujmu o zrealizovanie odizolovania terasy alebo bližších informácií k izolácii SCHLÜTER SYSTEM – DITRA 25, nás kontaktujte na mailovú adresu info(@)rekomplett.sk alebo telefonicky na t.č.: +421 915 251 869. Showroom REKOMPLETT Zavarská 11, Trnava.